Hvilke brancheområder henvender Arbejdsmiljøuddannelsen BAU Jord til Bord sig til?

Arbejdsmiljøuddannelsen henvender sig til følgende brancheområder:

Jordbrug

  • landbrug
  • skovbrug
  • gartneribrug
  • anlægsgartneri
  • blomsterbranchen
  • korn- og foderstofvirksomheder
  • agroindustri

Slagteri

  • slagteri
  • tarmrensning
  • kødforarbejdning

Mejerivirksomheder