Hvem skal gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed formaliseres i en arbejdsmiljøorganisation. Organisationen består af en eller flere ledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, samt en formand (arbejdsgiveren). Arbejdsgiveren kan dog lade en anden med den fornødne beslutningskompetence repræsentere sig i arbejdsmiljøorganisationen. 
I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres i to niveauer. Et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg.
Alle arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer fordelt på tre dage (2+1 dag). Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter valget/udpegningen.