Slagteri – og kødbranchen

Velkommen til den nye udgave af SAVportalen.

Et af vores mål har været, at I hurtigere kan finde, det I søger.

Vi bevarer domænenavnet SAVportalen.dk.

I finder også frem via BFA5 og BAU Jordtilbord.

Se mere under Nyt fra SAU og KAU.