Få penge til et bedre arbejdsmiljø

Fra slutningen af marts får små, private virksomheder mulighed for at søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne.

Puljen er på 105 mio. kr. årligt og udmøntes fra 2021 til 2023 og virksomheder med max. 50 ansatte kan søge.
 
Virksomhederne kan bl.a. søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft.

Arbejdstilsynet administrerer puljen, der åbner for ansøgninger i slutningen af marts. På Arbejdstilsynets hjemmeside vil der inden da blive oprettet temasider, hvor man vil kunne læse nærmere om ordningen, om hvor og hvordan man ansøger, og hvilke krav der stilles til gennemførelse af projekter, aflæggelse af regnskab, afrapportering m.m. 
 
Se hele pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet HER