Ulykker og ergonomi

Branchen er udpeget til at skulle gøre en ekstra indsats på at reducere antal arbejdsulykker og ansatte der udsættes for væsentlig fysisk belastning. I perioden fra oktober 2021 til oktober 2023 vil AMO’erne derfor modtage forskellige tilbud om gratis konsulent hjælp til at sætte ekstra fokus på de to områder. Mere herom senere.