Jordbrugets ArbejdsmiljøudvalgJordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N.
Tlf.: 8740 3400 E-mail: jordbruget@baujordtilbord.dk

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg oprettet under BAU Jord til Bord, og dækker områderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg beskæftiger sig med alle arbejdsmiljøspørgsmål, som har relation til ovenstående brancher.

 

Formål og opgave


Arbejdsmiljøudvalg skal:

  • følge den arbejdsmiljømæssige udvikling i erhvervet
  • medvirke ved udarbejdelsen af arbejdsmiljørigtige løsninger til erhvervet
  • forestå udarbejdelse af information, branchevejledninger, oplysnings- og uddannelsesaktiviteter til brug for virksomhedernes sundheds- og sikkerhedsarbejde.

Derudover kan Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg stille forslag om iværksættelse af forskningsprojekter inden for jordbruget og deltage i internationale arbejdsmiljøinitiativer.

 

Sammensætning


Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og landbrugets organisationer.

GLS-A

Anne Marie Hagelskjær Smit (Formand) - amh@gls-a.dk

3F

Morten Fischer-Nielsen (Næstformand) - morten.fischer-nielsen@3f.dk

GLS-A

Jens Bjørn Poulsen - jp@gls-a.dk

3F

Henrik Gadegaard - henrik.gadegaard@3f.dk 

3F

Jesper Lund-Larsen - jesper.lund.larsen@3f.dk

3F

Vakant

HK/Privat

June Halvorsen - 44jha@hk.dk (Deltager ikke i møder)

Naturstyrelsen

Anne Lyders Gade - annlg@nst.dk

Danske Anlægsgartnere

Bente Mortensen - bm@greenproject.dk

Landbrug og Fødevarer

Lone Andersen - lon@lf.dk 

Landbrug og Fødevarer

Helle Birk Domino - hbd@seges.dk

Landbrug og Fødevarer

Benedicte Dahlberg (observatør) - bgda@lf.dk 

Serviceforbundet

Finn Johnsen - fij@forbundet.dk