Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg oprettet under BAU Jord til Bord, og dækker områderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg beskæftiger sig med alle arbejdsmiljøspørgsmål, som har relation til ovenstående brancher.

 

Formål og opgave


Arbejdsmiljøudvalg skal:

  • følge den arbejdsmiljømæssige udvikling i erhvervet
  • medvirke ved udarbejdelsen af arbejdsmiljørigtige løsninger til erhvervet
  • forestå udarbejdelse af information, branchevejledninger, oplysnings- og uddannelsesaktiviteter til brug for virksomhedernes sundheds- og sikkerhedsarbejde.

Derudover kan Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg stille forslag om iværksættelse af forskningsprojekter inden for jordbruget og deltage i internationale arbejdsmiljøinitiativer.

 

Sammensætning af JAU-udvalget under BAU Jord til Bord.

 

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og landbrugets organisationer.

Formandskabet:

Næstformand Anne Marie Hagelskjær Smit, HR- og Arbejdsmiljøchef i GLS-A

Formand Morten Fischer-Nielsen, Næstformand i 3F Den Grønne Gruppe

Lønmodtagerrepræsentanter:

Louise Røssell Wredstrøm, Forhandlingssekretær i 3F Den Offentlige Gruppe

Jørgen Nielsen, Formand Landbrugs- og Tilsynsfunktionærenes Fagforening

June Ann Halvorsen, Arbejdsmiljø- og samarbejdskonsulent i HK Privat

Arbejdsgiverrepræsentanter:

Anne Lyders Gade, Specialkonsulent i Naturstyrelsen

Benedicte Gjerding Dahlberg, Erhvervspolitisk chef Landbrug & Fødevarer

Helle Birk Domino, GLS-A

Kim Tang, Fagkonsulent Danske Anlægsgartnere

Lone Andersen, Viceformand i Landbrug & Fødevarer

Partskonsulenter:

Merete Kaffka, Partskonsulent Arbejdstagersekretariatet

Helle Birk Domino, Partskonsulent Arbejdsgiversekretariatet

Kontakt til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg:

Kampmannsgade 4, 1790 København V
E-mail: info@baujordtilbord.dk

Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N.
Tlf.: 8740 3400 E-mail: jordbruget@baujordtilbord.dk
 

17. oktober 2023