Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)


Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, 1553 København V.
Tlf.: 3377 3377  E-mail: mia@baujordtilbord.dk

Formål:
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) fastsætter den overordnede strategi for branchens arbejdsmiljøindsats og har til opgave:

 • at fremme sunde og sikre arbejdsvilkår for alle ansatte i mejeriindustrien
 • at arbejde for at arbejdsmiljø tænkes ind i en helhed
 • at træffe beslutninger af principiel og politisk karakter
 • at prioritere problemstillinger og projekter fra det koordinerede sekretariat
 • at engagere mejeriindustriens beslutningstagere
 • at øge og fremme sikkerhedsarbejdet i de lokale sikkerhedsorganisationer.

Udvalget skal identificere og prioritere problemstillinger samt sørge for at relevante forhold fremlægges, drøftes og kommunikeres til såvel interne som eksterne interessenter.

Udvalget skal arbejde hen imod at være fødevareindustriens mest progressive arbejdsmiljøudvalg ved:

 • at skabe debat og refleksion både for såvidt angår kendte problemstillinger, som nye områder
 • at sørge for at videreformidle hurtigt, direkte og effektivt
 • at udvise handle- og beslutningskraft
 • at tilvejebringe et godt fundament for at sikre et godt arbejdsmiljø
 • at forholde sig til "trends" i arbejdsmiljøet.

Udvalget skal ved at være bevidst om forskelle mellem små og store virksomheder arbejde aktivt og målrettet for at tilgodese såvel små som store virksomheder.

Udvalgets strategi er derfor at etablere sig som en viden-fyrtårn i mejeriindustriens arbejdsmiljølandskab byggende på fire bærende principper:

 • Fremtidorientering
 • Videndeling
 • Kommunikation
 • Involvering.

Medlemmer:
 

Fagligt Fælles Forbund
Forhandlingssekretær Peter Møller Sjøgren (formand)
Kampmannsgade 4
1790 København V.
Tlf. 8892 0258
E-mail: peter.sjoegren@3f.dk
 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg
Branchedirektør Camilla Fenger Roed (næstformand)
DI
1553 København V.
Tlf. 3377 3116
E-mail: cafr@di.dk

Arla Foods amba
Director Hans Sønderskov Uhrenholt
Sønderhøj 14
8260 Viby J.
Tlf. 8938 1000
E-mail: hans.soenderskov.uhrenholt@arlafoods.com

Arla Foods amba
Senior Site director Klaus Jeppesen
Taulov Mejeri
Danbovej 2, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. 7622 3400
E-mail: klaus.jeppesen@arlafoods.com

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Seniorchefkonsulent, advokat Birgitte Dember
DI
1553 København V.
Tlf. 3377 3522
E-mail: bdem@di.dk

Foreningen af mejeriledere og funktionærer
Sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen
Munkehatten 28
5220 Odense SØ.
Tlf. 6612 4025
E-mail: ac@maelkeritidende.dk

HK/Privat
Arbejdsmiljøkonsulent Heidi Lizette Bille
Weidekampsgade 8
Postboks 0470
0900  København C.
Tlf. 33304425
E-mail: heidi.lisette.bille@hk.dk

Fødevareforbundet NNF
Forhandlingssekretær Karl Ovesen
Molestien 7
2450 København SV
Tlf. 3818 7175
E-mail: kao@nnf.dk 

Dansk Metal
Sekretær Michael Antonsen
Nyropsgade 38
1780 København V.
Tlf. 2023 7007
E-mail: mian@danskmetal.dk

Fødevareforbundet NNF
Forbundskonsulent Morten Bisgaard Andersen
Molestien 7
2450 København SV

Tlf. 3818 7231
E-mail: mba@nnf.dk


Dansk El-Forbund
Forbundssekretær Lars Johansen
Nyropsgade 14
1602 København V.
Tlf. 3329 7090
E-mail: lkj@def.dk 


Mammen Mejerierne A/S
Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen
Mammen Byvej 32
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 5005
E-mail: bdj@mammenost.dk 

Sekretariat: 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg 
Chefkonsulent Stig Erichsen (sekretær)
DI
1553 København V.
Tlf. 5213 2323
E-mail: ster@di.dk 
 

Arla Foods amba 
Health & Safety Manager Betina Goul 
Sønderhøj 14 
8260 Viby J.
Tlf. 8938 1000
E-mail: betina.goul@arlafoods.com


BAU Jord til Bords Arbejdstagersekretariat
Arbejdsmiljø- og partskonsulent Vakant
Kampmannsgade 4
1790 København V.
Tlf. 
E-mail: 


Sidst revideret november 2022