Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg


Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: 3377 3377.  Fax: 3377 3300. E-mail: SAU@baujordtilbord.dk


Formål og opgave:
Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg har som formål at motivere virksomhederne og deres medarbejdere til at samarbejde om at skabe sikre, sunde og udviklende arbejdspladser.
Udvalget skal følge og understøtte den arbejdsmiljømæssige udvikling i erhvervet og påvirke til en sundhedsfremmende adfærd.
Endvidere skal udvalget være bindeled mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne i såvel brancherettede kampagner m.m., som konkrete virksomhedsrelaterede opgaver

Udvalget vil
Igangsætte, gennemføre og evaluere arbejdsmiljøprojekter jf. bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats

  • Beskæftige sig med arbejdsmiljømæssige spørgsmål bredt
  • Udarbejde generelle retningslinier inden for afgrænsede områder
  • Afdække behov for brancherettede undersøgelser, igangsætte, koordinere og videreformidle disse
  • Motivere sikkerhedsorganisationerne til at fremme et systematisk sikkerheds- og sundhedsarbejde
  • Gennem BAR Jord til Bord udbyde, sikre evaluering og justering af arbejdsmiljøuddannelsen
  • Udfærdige årlig redegørelse over branchens arbejdsmiljøaktiviteter til Arbejdstilsynet.

Find alle materialer på Savportalen

Medlemmer af Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, SAU
Annette Hoffmann, Chefkonsulent, DI, Fællessekretær for udvalget
Allan Moesgaard Kristensen, Forbundskonsulent, Fødevareforbundet NNF
Dennis Nielsen, ARbejdsmiljørepræsentant, Tican Fresh Meat, Thisted
Flemming Kristiansen, Arbejdsmiljøkoordinator, Tican Fresh Meat
Ivan Smith, COO, Danish Crown Beef
Jesper Z. Kock, Chefkonsulent, DI
Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef, Lederne
Martha Holme, HR chef, Tican Fresh Meat
Michael Jensen, Arbejdsmiljørepræsentant, Danish Crown Foods
Morten Bisgaard Andersen, Forbundskonsulent, Fødevareforbundet NNF
Per Alan Jensen, Senior Vice President, Food Procesing Danish Crown
Per Hansen, Forbundssekretær, Fødevareforbundet NNF
Per Laursen, Vice President Production, Danish Crown
Peter Thorup, Arbejdsmiljørepræsentant, Danish Crown Pork, Horsens
Rasmus Due Jensen, Arbejdsmiljørepræsentant, Danish Crown Beef, Aalborg
Rikke Dencker Aagaard, Director, Danish Crown EHS & Sustainability 
Vakant, Tican Fresh Meat, Thisted

Medlemmer af Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg, KAU
Annette Hoffmann, Chefkonsulent, DI, Fællessekretær for udvalget
Allan Moesgaard Kristensen, Forbundskonsulent, Fødevareforbundet NNF
Steen Møhring Madsen,Juridisk Chef, Danske Slagtermester
Per Hansen, Forbundssekretær, Fødevareforbundet NNF

September 2022