Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg


Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: 3377 3377.  Fax: 3377 3300. E-mail: SAU@baujordtilbord.dk


Formål og opgave:
Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg har som formål at motivere virksomhederne og deres medarbejdere til at samarbejde om at skabe sikre, sunde og udviklende arbejdspladser.
Udvalget skal følge og understøtte den arbejdsmiljømæssige udvikling i erhvervet og påvirke til en sundhedsfremmende adfærd.
Endvidere skal udvalget være bindeled mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne i såvel brancherettede kampagner m.m., som konkrete virksomhedsrelaterede opgaver

Udvalget vil
Igangsætte, gennemføre og evaluere arbejdsmiljøprojekter jf. bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats

  • Beskæftige sig med arbejdsmiljømæssige spørgsmål bredt
  • Udarbejde generelle retningslinier inden for afgrænsede områder
  • Afdække behov for brancherettede undersøgelser, igangsætte, koordinere og videreformidle disse
  • Motivere sikkerhedsorganisationerne til at fremme et systematisk sikkerheds- og sundhedsarbejde
  • Gennem BAR Jord til Bord udbyde, sikre evaluering og justering af arbejdsmiljøuddannelsen
  • Udfærdige årlig redegørelse over branchens arbejdsmiljøaktiviteter til Arbejdstilsynet.

Find alle materialer på Savportalen


Medlemmer af Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, SAU

Annette Hoffmann, Chefkonsulent DI og Fællessekretær for udvalget

Allan Moesgaard Kristensen, Forbundskonsulent Fødevareforbundet NNF

Michael Jensen, Arbejdsmiljørepræsentant Danish Crown Foods

Dan Kolding, Senior Vice President, Production and supply Chain, Danish Crown Foods

Dennis Nielsen, Arbejdsmiljørepræsentant Tican Fresh Meat, Thisted

Flemming Kristiansen, Arbejdsmiljøkoordinator Tican Fresh Meat

Ivan Smith, COO Danish Crown Beef

Jesper Z Kock, Chefkonsulent DI

Johnny Kristensen, Arbejdsmiljørepræsentant Danish Crown Beef, Holsted

Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef Lederne

Martha Holme, HR chef Tican Fresh Meat

Morten Bisgaard Andersen, Forbundskonsulent Fødevareforbundet NNF

Morten Pedersen, Senior Director, Danish Crown Group EHS & Sustainability

Per Hansen, Forbundssekretær Fødevareforbundet NNF

Per Laursen, Vice President Production Danish Crown

Peter Thorup, Arbejdsmiljørepræsentant Danish Crown Pork, Horsens

Rikke Dencker Aagaard, Director Danish Crown EHS & Sustainability 

Torben Z Kock, Fabrikschef Tican Fresh Meat, Thisted

 

Medlemmer af Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg, KAU

Annette Hoffmann, Chefkonsulent DI og Fællessekretær for udvalget

Lars Poulsen, Konsulent Danske Slagtermestre

Per Hansen,  Forbundssekretær Fødevareforbundet NNF

Juni 2022