Formål

BAU Jord til Bord er en del af BFA transport, service - turisme og jord til bord og har til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljø.
 

Opgaverne er bl.a.:

  • at udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger,
  • at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation,
  • at stille forslag til Arbejdsmiljørådet om at iværksætte forskningsprojekter
  • at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter,
  • at indgå i koordinationsarbejde vedr. arbejdsfunktioner der går på tværs af Branchearbejdsmiljørådsstrukturen.


Se BAU Jord til Bords forretningsorden 2017.

Til dette er oprettet tre arbejdsmiljøudvalg: