Opbygning

Forretningsorden for  BAU Jord til Bord.

Inden for BAU Jord til Bords område er nedsat tre underudvalg, som dækker hele området:

De tre branchearbejdsmiljøudvalg fastsætter selv deres vedtægter og forretningsorden indenfor rammerne af BAU Jord til Bords vedtægter og arbejdsmiljølovgivningen.


Branchearbejdsmiljørådet er opbygget med følgende sammensætning:

Arbejdsgivere:

Repræsentanter:

Stedfortrædere:

Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger

2

2

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

 2 

 2 

Land og Skovbrugets Arbejdsgivere/
Danske Kvægavlsforeninger

1

1

Gartneribrugets Arbejdsgiverforening/
Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

1

1

Dansk Landbrug

1

1

Staten, Amterne og Kommunerne

1

1

Arbejdstager:

Fødevareforbundet NNF

2

2

Fagligt Fælles Forbund

 3 

 3 

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund

1

1

Serviceforbundet

1

1

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

1

1