Fokus på ulykker i landbruget

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. Ulykkerne fører typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser og knuste hænder men dødsulykker er desværre også højt i landbruget.

Det kræver ikke nye opfindelser eller dyre investeringer at forebygge ulykkerne – det kræver mest viden, planlægning og en god instruktion af de ansatte.

Arbejdstilsynet har oprettet temasiden ULYKKER I LANDBRUGET hvor der kan hentes inspiration til et bedre arbejdsmiljø.

ULYKKESFARE VED HÅNDTERING AF KVÆG/SVIN

Kvæg og svin er skyld i flest arbejdsulykker i landbruget. Siden 2012 har der været et stigende antal ulykker ved arbejde med kvæg og svin. Ulykkerne kan med forskellige tiltag forebygges. Derfor gennemfører Arbejdstilsynet nu en kampagne, der skal hjælpe landmænd til at passe bedre på sig selv og deres ansatte.

Læs mere om kampagnen på Arbejdstilsynets hjemmeside og Temaside.
 

Se BAU Jord til Bords materialer


PASNING AF MALKEKVÆG

 • Ulykker ved maskiner, fx klemning ved bevægelige dele ved markmaskiner og ved af- og tilkobling til traktor.
 • Fald fra højden, fx fald fra stige, halmloft og ved vedligeholdelse af tag.
 • Løft af sække ved foderblanding og løft, træk og bæring af kalve (levende og døde).
 • Arbejdsstillinger og -bevægelser med armene i og over skulderhøjde ved malkning fra malkegrav.
 • Hudproblemer ved vådt arbejde.

Se BAU Jord til Bords materialer


PASNING AF SMÅGRISE OG PRODUKTION AF SLAGTESVIN 

 • Fald, glid og snublen, fx i stalde og ved udendørs arbejde.
 • Fald fra højden, fx fald fra vognlad ved læsning og rengøring.
 • Løft og bæring af sække og spande i forbindelse med fodring.
 • Træk af kadaver.
 • Arbejdsstillinger ved indfangning og behandling af smågrise i farestald.
 • Hudproblemer ved vådt arbejde.

Se BAU Jord til Bords materialer


DYRKNING AF KORN

 • Fald, glid og snublen, fx i stalde, vaskehal samt udendørs.
 • Ulykker ved maskiner, fx klemning ved bevægelige dele på markmaskiner og skæreskader ved brug af kædesav.
 • Løft af sække med gødning og korn og løft af folieruller.
 • Løft, træk og skub af hjul til traktorer.
 • Hudproblemer ved vådt arbejde

Se BAU Jord til Bords materialer


DØDSULYKKER I LANDBRUGET
 

Arbejde i landbruget er farligt, men 2016 tegner til at blive et særligt tragisk år. I årets første otte måneder er der sket over dobbelt så mange dødsulykker i landbruget som i 2015. Særligt fire typer af arbejdsulykker går igen.

Se BAU Jord til Bords materialer