Landbrugskampagne 2017

Fokus på - fare for dødsulykker i landbruget

 

FOKUSOMRÅDER

LINK til vejledningsmaterialer

Ulykkesfare ved håndtering af halmballer

Halmballer – sikker håndtering i landbruger

Nr. 27 Faktaark om sikkerhed ved halmlagre

Fare for drukning/kvælning ved nedstyrtning i gyllebeholdere og siloer

Faktaark om arbejde i mælketanke

Faktaark om betjening og reparation af gylleanlæg

Sikkerhed ved arbejde med gylle

Faktaark fortank

Faktaark gylletank  

Faktaark gyllevogn

Faktaark svinestald

Faktaark kvægstald

Fare for påkørsel af personer med kørende maskiner og redskaber

Transport og færdsel på landbrug

Sikker kørsel med frontmonterede redskaber