Landbrugskampagne 2017

Fokus på - Avl af smågrise og produktion af slagtesvin

Fokusområder

BAR-vejledninger

Ulykkesfare ved håndtering af svin og flytning af orner.

Arbejdsmiljø i svinestalde
Arbejdsmiljø ved håndtering af svin
Håndtering af store dyr - svin

Paspåkroppen.dk (Drivning af grise)
Nr. 7 Faktaark om Sikkerhed ved indsprøjtninger på grise
Nr. 22 Faktaark om Sikkerhed ved aflivning af søer

Fare for fald, gliden og snublen, i staldgange, over smågrise eller ved højtryksrensning. Udendørs – fx pga. sne, glatte overflader eller ved udstigning af traktor.

Nr. 12 Faktaark om Færdsel på usikkert underlag

Nr. 43 Faktaark om Sikkerhed ved faldulykker

Højtryksrensning i landbruget

Paspåkroppen.dk (Traktorkørsel)

Fare for fald fra højden, fx ved fald fra vognlad og stige

Nr. 5 Faktaark om brug af stiger

Løft og bæring af sække og spande i forbindelse med fodring.

Tunge løft i Jordbruget (Løft og bæring af mælkespande til kalve)

Tunge løft i Jordbruget (Håndtering af dunke/tromler)

Træk af kadaver.

Tunge løft i Jordbruget (Håndtering af tilskadekomne og døde dyr)

Arbejdsstillinger ved indfangning og behandling af smågrise i farestald

Paspåkroppen (Smågrise)

Tunge løft i Jordbruget (Løft af smågrise):

Tunge løft i Jordbruget (Løft ved brug af drivbræt)

Fare for hudproblemer ved vådt arbejde, fx ved nedvaskning af svinestalde samt andet vådt arbejde, hvor der anvendes beskyttelseshandsker.

Arbejdsmiljø i svinestalde

Højtryksrensning i landbruget