Landbrugskampagne 2017

 

Fokus på - Ulykkesfare ved håndtering af kvæg / svin

Fokusområde KVÆG

Link til BAR-vejledninger

Ulykkesfare ved håndtering af kvæg
fx ved flytning i stald, malkning og indfangning.

Håndtering af kvæg

Nr. 2 Faktaark om indfangning af kvæg

Nr. 13 Faktaark om færdsel blandt dyr

Nr. 21 Faktaark om håndtering af køer

Nr. 24 Faktaark om håndtering af ny kælvede køer
Håndtering af store dyr - kvæg

Fokusområde SVIN

BAR-vejledninger

Ulykkesfare ved håndtering af svin og flytning af orner.

Arbejdsmiljø i svinestalde
Arbejdsmiljø ved håndtering af svin
Håndtering af store dyr - svin

Paspåkroppen.dk (Drivning af grise)
Nr. 7 Faktaark om Sikkerhed ved indsprøjtninger på grise
Nr. 22 Faktaark om Sikkerhed ved aflivning af søer