Branchevejledning

Arbejdsmiljø i svinestalde

I vejledningen angives løsninger, der kan være med til at forebygge arbejdsmiljøbelastningerne ved staldarbejde, fx i forbindelse med: Støv - Ergonomi - Farlige gasser - Rengøringsmidler - Desinfektionsmidler - MRSA 398 - Støj.

Hent vejledningen her.


Faktaark om støv
Til vejledningen er udarbejdet et faktaark om Støv i svinestalde.
Se også Arbejdsmiljø ved håndtering af svin.