Udgivelse

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Gylle, der er lagret i en beholder, vil danne svovlbrinte, der frigives, når gyllen igen sættes i bevægelse - fx under tansport. Derfor skal gylle altid betragtes som et farligt materiale, der kan frigive giftige gasser.

Læs mere i udgivelsen "Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning" her