Udgivelse

Arbejdsmiljø ved håndtering af store dyr (kvæg/svin)

Rapporter

Mange arbejdsskader i landbruget opstår som følge af håndtering af store dyr. BAU Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har derfor udarbejdet rapporter om henholdsvis håndtering af svin og håndtering af kvæg. Rapporterne samler eksisterende viden om området, kortlægger risikoområder vedr. håndtering af dyr og kommer med forslag til forbedringer. 
Hent rapporten om Arbejdsmiljø ved håndtering af store dyr: kvæg her.
Hent rapporten om Arbejdsmiljø ved håndtering af store dyr: svin her.

 
Artikler
Med udgangspunkt i rapporterne er der udarbejdet en artikelserie til Svineproducenternes fagmagasin SVIN og Kvægbrugernes Fagmagasin KVÆG.
Artiklerne kan downloades her for henholdsvis   Kvæg og Svin.

Pjecer
Arbejdsmiljø ved håndtering af Kvæg og Svin.
Arbejdsmiljø i svinestalde.

Fangefold og indhegning til kvæg.

Film
Seges har delt en film som fint illustrerer, hvordan man kan flytte kvæg rigtigt og enkelt - uden at komme til skade.
S
e filmen med danske undertekster.
S
e filmen med engelske undertekster.