Udgivelse

Din adfærd - vores fremtid

MIA ønsker at sætte fokus på, hvordan din adfærd og handling påvirker kollegerne og trivslen, og hvordan virksomhederne kan opdage, forebygge og effektivt stoppe mobning gennem bevidste handlemønstre og ved at tage dialogen herom.

Se pjecen her