Faktaark

Fakta om ergonomiske forhold

Nedenstående materiale indeholder information omkring ergonomiske forhold i forbindelse med udførelsen af forskellige arbejdsopgaver på mejerierne.

Du kan finde information om Ensidigt gentaget arbejde, Skærmarbejde, Arbejdsstillinger, Arbejdspladsens indretning, Træk og skub og Tunge løft.

Filmene indeholder gode ergonomiske råd og forslag til yderligere tiltag. Filmene findes i 2 versioner, en med speak og en med undertekster. Filmen med speak kan anvendes i forbindelse med undervisning og instruktion og oplæring. Filmen med undertekster kan vises på skærme rundt om på mejerierne.

Faktaark indeholder detajleret information omkring regler, god ergonomisk praksis og henvisninger til yderligere oplysninger.

Underfaktaark indeholder gode ergonomiske råd og forslag til yderligere tiltag og kan anvendes som plakater.

Faktaark om elastikøvelser - QR kode i faktaarket. Se her
 

Film om arbejdsstillinger - se her

Film om arbejdsstillinger - med undertekster - se her
 
Fakta om arbejdsstillinger. Se her 
 
Underfaktaark om arbejdsstillinger. Se her
 
Film om ensidigt gentaget arbejde - se her
 
Film om ensidigt gentaget arbejde - med undertekster - se her
 
Fakta om ensidigt gentaget arbejde. Se her 
 
Underfaktaark om ensidigt gentaget arbejde. Se her
 

Film om skærmarbejde - se her

Film om skærmarbejde - med undertekster - se her
 
Fakta om skærmarbejde. Se her 
 
Underfaktaark om skærmarbejde. Se her
 
 

Film om arbejdspladsens indretning. Se her

Film om arbejdspladsens indretning - med undertekster - se her

Fakta om arbejdspladsens indretning. Se her

Underfaktaark om arbejdspladsens indretning - se her

Film om træk og skub - se her

Film om træk og skub - med undertekster - se her

Fakta om træk og skub. Se her

Underfaktaark om træk og skub - se her

Film om tunge løft - se her

Film om tunge løft - med undertekster - se her

Fakta om tunge løft. Se her

Underfaktaark om tunge løft - se her

Faktaark inden for dette område i en samlet pdf - se her

Faktaark inden for alle områder i en samlet pdf - se her