Udgivelse

Faresymboler - Mærkning og klassificering af kemikalier

EU har vedtaget et nyt system for mærkning og klassificering af kemikalier, der kaldes CLP-ordningen.

Oversigt over nye faresymboler vedr. klassificering og mærkning af kemikalier kan downloades her.

An overview can be downloaded here

Eksempler på ændringer:

  • blandinger i stedet for præparater
  • "farlig" forbliver uændret på dansk, men er på engelsk ændret fra "dangerous" til "hazardous"
  • piktogrammer i stedet for symboler
  • faresætninger i stedet for risikosætninger
  • "sikkerhedssætninger" forbliver uændret på dansk, men er på engelsk ændret fra "safety phrases" til "precautionary statements"
  • Signalord (f.eks. fare, advarsel) erstatter fareangivelserne.

Se lille film "NAPO - Pas på kemikalier!"

Ved du, hvad disse piktogrammer betyder? Pas på: kemikalier!