Coronavirus

Forevisning af coronapas

En arbejdsgiver kan, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, pålægge en ansat at forevise coronapas. Arbejdsgiveren skal dog skriftligt informere den ansatte og begrundet hvorfor. 

Hvis arbejdsgiveren, for at begrænse spredningen af smitte med covid-19, pålægger ansatte en coronatest, skal testen så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid.

Læs om andre procedurekrav i bekendtgørelsen her.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.