Udgivelse

Fremtidens arbejde med reduktion af støj og akustisk regulering inden for mejeriindustrien

 
I forbindelse med projektet "Fremtidens arbejde med reduktion af støj og akustisk regulering indenfor mejeriindustrien", blev der udarbejdet et uddrag af rapporten med hovedkonklusioner, indsatsområder samt ideer til det videre arbejde i forbindelse med sikring af den fremtidige støjindsats.
 
Se uddraget af rapporten her