Værktøj

Gravid

De fleste gravide kan passe deres arbejde under det meste af graviditeten. Især når den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne. På hjemmesiden www.gravidmedjob.dk kan du læse om risici i arbejdet, APV for gravide, graviditetspolitik, tilpasning af de daglige opgaver og hvad I ellers kan gøre sammen for at sikre den gravide et godt arbejdsmiljø og forebygge sygefravær.
 
Gravid med job er til dig som er gravid og informerer om
 • Det skal du selv gøre
 • Det skal din arbejdsgiver gøre
 • Undervejs i graviditeten
 • Her skal du passe på
 • Hvis du bliver syg under graviditeten
 
og arbejdspladsen
 • Arbejdsgiverens pligter og opgaver
 • Arbejdsmiljøgruppens opgaver
 • Kollegernes opgaver
 • Her skal I passe på
 • Fravær og fastholdelse
 • Ni råd til arbejdspladsen
 • Tre konkrete metoder

Arbejdstilsynet opdaterer deres vejledning: Ny forskning viser, at gravide ansatte med mere end 1 nattevagt om ugen har en øget risiko for ufrivillig abort og gravide med mere end 3 nattevagter i træk har en øget risiko for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning. Derfor skal du som arbejdsgiver sikre, at gravides natarbejde planlægges og tilrettelægges, så det ikke udgør en risiko for den gravides sikkerhed eller sundhed.

Andet materiale

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier

At-vejledning om Gravides og ammendes arbejdsmiljø

Fakta om Gravide på dansk og engelsk oversættelse

Hjemmesiden www.gravidigartneri.dk

Hormonforstyrrende stoffer i væksthuse og gartnerier 

Anlægsarbejde - Arbejdsmiljøvejviser

Landbrug, skovbrug og fiskeri - Arbejdsmiljøvejviser