Faktaark

Gravide

Gartnerier og planteskoler

Arbejdet skal tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men det kan være nødvendigt at træffe særlige forholdsregler så arbejdsopgaverne kan varetages af såvel gravide og ammende kvinder, som mænd og kvinder der planlægger at få børn.

Arbejdspladsen bør på forhånd have planer for, hvordan man vil håndtere den situation, at en medarbejder er gravid.

Faktaarket på dansk og på engelsk