Branchevejledning

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier

I vejledning "Gravides arbejdsmiljø i gartnerier" behandles både anvendelse af bekæmpelsesmidler, med anvisninger på restriktioner for gravide, og fysisk belastende arbejde, hvor tidsbegrænsningen for arbejdsfunktionen angives.  Download

Se faktaarket dansk og engelsk

Gravid med job

De fleste gravide kan passe deres arbejde under det meste af graviditeten. Især når den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne.

På hjemmesiden www.gravidmedjob.dk kan du læse om risici i arbejdet, APV for gravide, graviditetspolitik, tilpasning af de daglige opgaver og hvad I ellers kan gøre sammen for at sikre den gravide et godt arbejdsmiljø og forebygge sygefravær. 

www.gravidigartneri.dk er for dig, som er gravid og arbejder i et gartneri, hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler (pesticider). Hjemmesiden indeholder vejledning om, hvordan du som gravid medarbejder skal forholde dig når du håndtere planter efter pesticidbehandling.