Udgivelse

Gylle

Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget.

Ved gylletanken er den største risiko netop forgiftning af gyllegas, gå derfor ikke ned i gylletanken uden fuldt sikkerhedsudstyr og husk – det er muligt, at tilkalde professionel hjælp til arbejdet.

Ved nedstigning skal man altid benytte luftforsynet åndedrætsværn og være opmærksom på alle følgende punkter inden nedstigning:

1. Beholderen skal være helt tømt for gylle.

2. Spjæld til lagerbeholder skal være helt lukkede, så gyllen ikke kan strømme ud.

3. Beholderen skal være forsvarligt udluftet.

4. Brug altid sikkerhedsline med taljetræk. Taljen skal være monteret på et permanent fastgøringssted. Der skal være mindst én hjælper ved taljen, som magter at hejse den nedstegne op.

Se BAU Jord til Bords materialer:

Faktaark om gylle

Faktaark om fortank

Faktaark om gylletank

Faktaark om Gyllevogn

Faktaark om Svinestald

Faktaark om Kvægstald

Arbejdsmiljø i svinestalde

Gylleudbringning