Branchevejledning

Gylle - Sikkerhed ved arbejde med gylle

Vejledningen og faktaark skal oplyse landmænd og ansatte om hvilket fokus, der skal være på arbejdsmiljøet i og omkring gyllesystemer, tanke og pumpebrønde, således at der ikke opstår sundheds- eller helbredsskader på de personer, der håndterer gylle.

Branchevejledning:
Branchevejledning download her.

Brancevejledning Engelsk version download her.

Faktaark:
Fakta-ark fortank download her.

Fakta-ark gylletank download her.

Fakta-ark gyllevogn download her.

Fakta-ark svinestald download her

Fakta-ark kvægstald download her.

Læs også:
BAU Jord til Bords vejledningen om Arbejdsmiljø i svinestalde, her.

Landbrugsavisens artikel og video om ulykke med gyllegas, her.

Arbejdstilsynet: Sådan undgår I ulykker, ved arbejde i og ved gyllebeholdere, her.