Branchevejledning

Gylle - Sikkerhed ved arbejde med gylle

Branchevejledning downloades her.
Brancevejledning Engelsk version downloades her.

Vejledningen og faktaark skal oplyse landmænd og ansatte om hvilket fokus, der skal være på arbejdsmiljøet i og omkring gyllesystemer, tanke og pumpebrønde, således at der ikke opstår sundheds- eller helbredsskader på de personer, der håndterer gylle.

Læs og BAU Jord til Bords vejledningen om Arbejdsmiljø i svinestalde

Landbrugsavisens artikel og video om ulykke med gyllegas HER.

Arbejdstilsynets seneste anbefalinger HER.

Arbejdstilsynet: Sådan undgår I ulykker, ved arbejde i og ved gyllebeholdere.

BAU Jord til Bord:

Fakta-ark fortank downloades her.

Fakta-ark gylletank downloades her.

Fakta-ark gyllevogn downloades her.

Fakta-ark svinestald downloades her

Fakta-ark kvægstald downloades her.