Udgivelse

Helsikker? - fokus på el-sikkerhed

MIA-projektet Helsikker+, der sætter fokus på at forøge bevidstheden om vedligehold og sikkerhed ved el-arbejde og dermed bidrage til at nedbringe/minimere antallet af el-ulykker og følger efter el-ulykker, er netop afsluttet. Projektet bibringer nyeste viden på området ved optimering af kvalifikationerne og øger dermed den forebyggende indsats.

 
I den forbindelse blev der udviklet en applikation, debatoplæg, instruktionslister, plakat, præsentationsmateriale m.v..
 
Se alt materiale på hjemmesiden www.helsikker.dk