Coronavirus

Idekatalog - til Corona-arbejdspakke

Forslag til tiltag med fokus på udenlandsk arbejdskraft
Inklusion i forhold til smittespredning. En del af den udenlandske arbejdskraft (og
den danske for den sags skyld) føler, at der er et ’os og dem’ på arbejdspladsen. Det er
vigtigt, at arbejdsgivere er opmærksomme på dette i forhold til smittespredning, så den
udenlandske arbejdskraft føler sig inkluderet i tiltagene – og ikke føler, at forhindring af
smittespredning alene er noget, som gælder for danskerne. Her er det vigtigt, at virksomhedens
vi gælder for alle medarbejdere. I sammenhæng hermed er det også vigtigt,
at der ikke opstår en ide om, at det er den udenlandske arbejdskraft, som bringer smitte
med til Danmark – og at der er nogen, som føler sig hængt ud.

Se mere her.