Udgivelse

Kemi på idealmejeriet

Der sker mange kemiulykker i mejeriindustrien.

Derfor har MIA i samarbejde med Alectia People udarbejdet et slideshow og en plakat, der viser eksempler på håndtering af kemi på idealmejeriet.

Slideshowet omhandler kemikalier på mejerierne, herunder deres opbevaring, håndteringer, værnemidler, reparation og vedligehold, ventilation, mærkning og emballering, sikkerhedsdatablade, instruktion og tilsyn samt affald og bortskaffelse.

Det er tanken, at slideshowet kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen og i MIA´s arbejdsmiljøuddannelser. Opmærksomheden henledes på, at pdf-udgaven af slideshowet gør det muligt at springe direkte til det fokusområde, man ønsker ved et klik på linkéne.

Se slideshow her

Se plakat her.