Værktøj

Krænkende handlinger

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.
 

Tag en snak på din arbejdsplads om hvor dine og jeres grænser går. Brug materialet fra kampagnen "Hvor går grænsen" til at starte snakken.
 

Materialer specielt om seksuel chikane:

Se pjecen "Psykisk Arbejdsmiljø - på mindre virksomheder med få ansatte eller mindre afdelinger".

Se pjecen "Et godt psykisk arbejdsmiljø - Forebyg seksuel chikane"

Se filmen "Hvor går grænsen"

Download dialogkortene og brug dialogkortene som samtale starter! 

Se introen og de små film som icebreaker til dialogkortene:
Intro til Dialogkort om hvor går grænsen?
Julefrokost
Badetøj
Vinterbadning

Materialer specielt om mobning:

Se BFA Service - Turismes Værktøjskasse om mobning.

At-vejledning 4.3.1 om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 22 12 80 eller bruge den digitale formular. Du har ret til at være anonym.