Faktaark

KULILTEforgiftning

Det er vigtigt at reagere hurtigt og rigtigt i tilfælde af kulilteforgiftning.

Download