Udgivelse

Om anvendelse af pesticider i væksthus

Der er kommet nye anbefalede retningslinjer fra Miljøstyrelsen om anvendelse af bekæmpelsesmidler (pesticider) i væksthuse. Vejledningen erstatter den der kom sidste år.

Vejledningen omfatter midlerne Topflor (vækstreguleringsmiddel), Bonzi, Pirouette, Acrobat WG, Dithane NT. Tridex DG, ND Mastana SC, Baymat Ultra Rosensprøjtemiddel og Fungaflor Smoke (behandling af prydplanter) samt Floramon A, B, C til behandling af stiklinger. Herudover er Fungazil TM 100 (behandling af agurk) omtalt.

De nye anbefalede retningslinjer kan downloades her.

Du finder Vejledning om Re-entry, Vejledning om personlige værnemidler i væksthuse og Vejledning om personlige værnemidler ved særlige udbringninsmetoder på denne hjemmeside under Jordbruget/Branchevejledninger/Personlige værnemidler og Re-entry.