Faktaark

Opsætning af hegn

Opsætning af dyrehegn omfatter bl.a. nedramning af pæle, trækning og fastgørelse af hegn.
Når der skal opsættes hegn, er der mange tunge løft og risiko for vrid i ryggen, asymmetriske arbejdsstillinger og lange rækkeafstande.
Arbejdet kan være både hårdt og længerevarende.

Se faktaark om Opsætning af dyrehegn her.