Branchevejledning

Personlige værnemidler

Sprøjtemidler

Den 20. januar 2009 trådte nye EU regler i kraft vedr. klassificering og mærkning af kemikalier efter de nye CLP-regler. Med CLP forsvinder de kendte orange faresymboler og erstattes af CLP farepiktogrammer. Fra 1. juni 2017, skal alle kemiske stoffer og produkter være klassificeret og mærket efter de nye CLP regler. For sprøjtemidler er fristen dog den 1. juni 2015.

Vejledninger om personlige værnemidler (Revideret nov. 2014):

Vejledningerne skal suppleres med oversigt over nye faresymboler vedr. klassificering og mærkning af kemikalier. Oversigten kan downloades her

An overview can be downloaded here