Udgivelse

Råd til at blive i live - om sikker kørsel

Denne pjece fokuserer på råd og vejledning om sikkerhed i landbrug når det drejer sig om kørsel med store maskiner, traktorer m.v. såvel på mark som på offentlig vej.

Der er en gennemgang af sikker håndtering af læssemaskiner, kørsel med store maskiner på landevej, sikkerhed ved ensilering samt forebyggelse af høstbrande.
Nyttige råd om sikker kørsel med ATV'en er også beskrevet.

Download pjecen her.


Øvrige materialer
 

Sikker kørsel med frontmonterede redskaber
Traktorer med frontmonterede redskaber kan være farlige i trafikken. Derfor har Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg fået udarbejdet en pjece i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Landbrug, Danske Maskinstationer, Maskinbranchen og Rigspolitiet. Blandt emnerne er kørsel med forskellige typer frontmonterede redskaber og afmærkning af redskaber.

Pjecen kan downloades her


Transport og færdsel på landbrugsejendomme
BAR Jord til Bord har udarbejdet en vejledning om "Transport og færdsel på landbrugsejendomme".
Vejledningen viser metoder, der kan medvirke til at skabe overblik og forbedre sikkerheden ved transport og færdsel på landbruget. Vejledningen indeholder en tjekliste til gennemgang af sikkerhed ved intern transport, som kan bruges i forbindelse med bedriftens arbejdspladsvurdering (APV) eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Hent vejledningen her.