Udgivelse

Rapport om støj og hørenedsættelser i landbruget

Rapporten gennemgår eksisterende viden på området samt en spørgeskemaundersøgelse blandt landmænd i Vejle Amt i år 2000. Her svarer 37% at de har problemer med hørelsen. Der peges især på støj fra smågrise og svin samt støj fra maskiner og trykluftsanlæg som årsager. Der opstilles forslag til, hvad der kan arbejdes videre med.
Januar 2002, 26 s.

Download