Coronavirus

Selvisolation i forbindelse med Covid-19

Både danske og udenlandske erfaringer tyder på, at anbefalingerne om selvisolation af personer, der er smittede, eller er i risiko for at være smittede, ikke følges i tilstrækkelig grad. Det kan potentielt have store konsekvenser for kontrollen med epidemien.
 
Derfor har Nationalt Kommunikations Partnerskab Covid-19 udarbejdet en pjece med information og henvisninger til, hvor den nyeste og mest opdaterede information på området kan findes.
 
Se pjecen her.