Faktaark

Sikkerhed under ensilering

Der skal være udstyr til faldsikring af medarbejdere, der arbejder med risiko for fald i 2 meters højde og derover.
Udstyret skal bruges, hvis arbejdet i højden ikke kan udføres forsvarligt på andre måder – for eksempel med en lift.
Faldsikringsudstyr må kun bruges ved løsning af kortvarige arbejdsopgaver (under 4 timer).
 
 

Download