Faktaark

Sikkerhed ved anvendelse af gas

Pas på støveksplosioner. Både brænderanlæggets overflader og varmekanalen skal gøres rene med jævne mellemrum for at undgå ophobning af brændbart støv og lignende. Ellers giver blandingen af støv, luftens ilt og varme/gnister fare for en støveksplosion.

Download