Faktaark

Sikkerhed ved arbejde med GYLLEVOGN

Ved arbejde med omhældning af gylle, skal man holde afstand fra gyllevognens påfyldningssted og derved minimenere risikoen for at indånde gyllegasser og dermed blive dårlig og besvime. Sørg for at instruere alle medarbejder i, hvordan man håndterer arbejdet i og omkring gyllevogne. Sørg for at der er opsat sikkerhedsskilte og opslag om førstehjælp.

Download