Faktaark

Sikkerhed ved arbejde på tage

Tagarbejde er farligt og et højt sikkerhedsniveau er afgørende, uanset hvor længe arbejdet skal stå på. Også ganske kortvarige arbejdsopgaver (der regnes i minutter i stedet for timer), skal planlægges omhyggeligt for at minimere risikoen for ulykker.
 
Se også Det Europæiske Arbejdsmarkedsagenturs faktaark om tagarbejde.