Faktaark

Sikkerhed ved brug af gastætte siloer

Det kan være farligt at arbejde i og på siloer. Planlæg og tilrettelæg arbejdet, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Download