Faktaark

Sikkerhed ved brug af minilæssere

Forkert brug af minilæssere kan være livsfarlig.

 
  •  Brug altid sikkerhedssele og sikkerhedsbøjle, når der er risiko for at vælte.
  •  Vedligehold maskiner og redskaber.
  •  Vurder maskinens evne i forhold til den byrde, der skal løftes.
  •  Drej ikke med højt løftet læs. 
  •  Kør aldrig med flere halmballer oven på hinanden.
  •  Forlad aldrig læsseren med løftet redskab. 
  •  Hav altid en mobiltelefon i lommen, hvis du arbejder alene.

Se faktaark om Sikkerhed ved brug af minilæssere her.