Faktaark

Sikkerhed ved færdsel blandt dyr

Arbejdstilsynets opgørelser for ulykker og arbejdsbetingede lidelser i landbruget angiver, at udførelse af arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen er årsag til mange knoglebrud, forstuvninger og andre lidelser på bevægeapparatet.

En hyppig årsag til de mange skader i forbindelse med håndtering af dyr er, at dyrene ikke altid opfører sig som forventet. Ulykkerne sker desuden ofte ved flytning, hvor de involverede personer udsættes for klemning mellem dyr og væg og/eller inventar. 

Download