Faktaark

Sikkerhed ved færdsel på usikkert underlag

Du skal anmelde en arbejdsulykke, hvis den, der kommer til skade, er uarbejdsdygtig ud over dagen for ulykken. Det kan være svært at trække en præcis grænse mellem, hvad der er en arbejdsulykke, og hvad der er en arbejdsbetinget lidelse (erhvervssygdom). Det skal der læger eller tandlæger til at afgøre. 

Download