Faktaark

Sikkerhed ved frontmonterede redskaber

Læssemaskiner, traktorer med frontlæssere, minilæssere, gummigeder, rendegravere med frontskovl og lignende, udgør en risiko alene i kraft af deres funktion: At løfte og flytte ting fra et niveau til et andet.

Download