Faktaark

Sikkerhed ved håndtering af kemikalier

Hvis der er farlige kemikalier, som anvendes på bedriften, skal landmanden foretage en kemisk risikovurdering.  Mange problemer i arbejdet med farlig kemi skyldes, at de medarbejdere der arbejder med stofferne, ikke er tilstrækkeligt oplært eller instrueret. Derfor skal der i den kemiske risikovurdering sættes øget fokus på oplæring og instruktion.

Download