Faktaark

Sikkerhed ved håndtering af syre

Benytter du faremærkede produkter, så skal APV'en indeholde
oplysninger om sikkerhed. Det vil sige bl.a. oplysninger om:

  •  Risici
  •  Brug af værnemidler (handsker, øjenbeskyttelse og åndedrætsværn)
  •  Opbevaring
  •  Opsamling og bortskaffelse af produktet

Download