Branchevejledning

Sikkerhed ved selvskovning og sankning

Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning

Der sker hvert år alt for mange skader, ulykker og sågar dødsulykker i forbindelse med sankning og selvskovning i de danske skove. Denne vejledning omhandler sikkerhed med og vedligeholdelse af motorsave og henvender sig til skovejere, selvskovere og sankere. Vejledningen beskriver ligeledes, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af alvorlige ulykker for at imødese den tvivl, der kan opstå om behovet for psykisk førstehjælp. Hent vejledningen.

Sikkerhed ved selvskovning og sankning
Dele af Arbejdsmiljøloven gælder også for dig, når du er i privat ærinde i skoven. Hvis du kommer til skade og ikke har overholdt loven, kan du risikere at miste retten til erstatning fra dit forsikringsselskab. Folderen gengiver i korte træk kravene til sikkerhed og adfærd ved selvskovning og sankning. Hent folderen.

Sikkerhed ved selvskovning og sankning inkl. blanket
Denne folder indeholder udover teksten i ovenstående folder en blanket til brug ved ”Tilladelse til selvskovning, sankning mv.” Hent folderen.


Sikkerhedshåndbog for Skovbruget
Sikkerhedshåndbogen er en brancherettet opslagsbog, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler, der er gældende ved arbejde inden for skovbruget. Bogen indeholder bl.a. arbejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler mv. Download bogen her.